All Car Central Magazine


Gabor Sagmeister Dakar 2014Gabor Sagmeister Dakar 2014 Photos and Stories.

Gabor Sagmeister of Serbia leaves for Dakar 2014, 2013-12-07, Belgrade, Serbia

Photos and story provided by Ljubomir Ivanović Contact Photographer for Information.
Gabor Sagmeister Dakar 2014


Gabor Sagmeister off to Dakar 2014

Gabor Sagmeister

The original Rally ran from Paris, France to Dakar, Africa through untracked wilderness over several days involving armies of vehicles, drivers and team support crews. The Rally has since moved to the high deserts of South America.
English below.

Brod sa vozilima učesnika najnovijeg izdanja događaja Dakar 2014 isplovio je iz francuske luke Avr i preko Alantskog okeana uputio se ka Južnoj Americi, ka Argentini.

Automobili, kamioni, kavadovi i motocikli, pratreća vozila. Među njima i motocikl KTM 450 sa startnim brojem 72. Motocikl sa kojim će takmičar iz Srbije Gabor Sagmeister krenuti u novu avanturu, po 7. put. Proizveden je 2011. i iza sebe ima dva učešća na Dakaru., 2012. i 2013.

Gabor Sagmeister bi voleo da je u pitanju novi KTM motocikl, brži je, bolje ubrzava, bolje koči, ima bolju amortizaciju, ali ...

Naravno, i ovoga puta je u potpunosti repariran i spreman za najteže izazove. A njih će sigurno biti, pustinja i pesak, dine, sneg na velikim nadmorskim visinama, kamenje, rečni tokovi, blato.

Dakar je najteže auto i moto takmičenje na svetu.

Ranijih godina podršku na takmičenju davao mu je Hino Team Sugawara sa kojim je bio izuzetno zadovoljan.

Ove godine imaće podršku Thorsten Dakar Team-a. Praktično radi se o istim ljudima u drugom timu. Glavni mehaničar biće, kao i ranijih godina, Kaiser Thorsten, koji će imati dva pomoćnika. On mu je i pripremio motocikl, kao i ranijih godina. U ekipi će biti i fizioterapeut.

U Belgiji je iznajmljen šleper, nalazi se na već pomenutom brodu, u kome se nalaze razervni delovi, gume, odeća, kupatilo,...Ekipa će mu pomoć pružati na kraju etapa. Na etapama uzda se u sebe, pomoć kolega iz tima i eventualnu pomoć drugih takmičara.

Tim ima 6 takmičara motociklista. Na takmičenju u Bosni i Hercegovini 29. jula ove godine Gabor Sagmeister je polomio rame. To je sanirano sa 7 šrafova i jednom pločicom. Ova povreda mu je mnogo otežala prireme za Dakar 2014. i još nije u potpunosti sanirana. Kao i ranijih godina očekuje da stigne do cilja i bude bolji nego pre. Fabriči vozači su priča za sebe, oni se nedodirljivi, prvih četrdesetak mesta je rezervisano za njih. Očekuje veliku borbu sa privatnim vozačima, pre svega sa Slovencem Miranom Stanovnikom, velikim prijateljem i kolegom iz tima.

Najveći problem su mu, kao i svih ovih godine, finansije.

Pri kraju je sa zatvaranjem takozvane finansijske konstrukcije. Pomogli su ga Ministarstvo omladine i sporta republike Srbije, vlada Vojvodine, grad Subotica, firma Euro Gas -Euro Petrol iz Subotice, firma SAT TRAKT telecomunikations iz Subotica,...

Na put kreće 1. januara 2014. sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Usputne stanice su Pariz, Madrid, do Bueonos Airesa.

Na put sa njim kreće i poznati sportski novinar Predrag Peđa Milinković koji ga već nekoliko godina prati na ovom takmičenju. Sa kolegama iz Slovenije iznajmiće džip kojim će pratiti takmičenje. I njih čeka naporan rad. Dakar 2014 startuje 5. januara u Argentini, zatim se ide u Boliviju, a cilj je 18. januara u čileu.
Ljubomir Ivanovic ©

Gabor Sagmeister

Gabor Sagmeister leaves for the Dakar 2014

The ship with all participant's vehicles for the latest running of the Dakar 2014 event, sailed from the French port of Havre sailing across the Atlantic headed to Argentina, South America.

Cars, trucks, motorcycles, and support vehicles. Among them a KTM 450 with starting number 72 Motorcycle on which the athlete from Serbia, Gabor Sagmeister starts a new adventure for the 7th time. The KTM was made in 2011, and has had two runs before in the Dakar, 2012 and 2013.

Gabor Sagmeister would prefer to have a brand new KTM motorcycle, faster, better speeds, better brakes, a better return, but... Of course, the KTM is fully repaired and ready for the toughest challenges, which will certainly be, desert and sand dunes, snow at high altitudes, rocks, river flows, and mud.

Dakar is the hardest car and motorcycle competition in the world. In previous years, his supporters gave him Hino Team Sugawara, with which he was extremely pleased.

This year will have the support of Thorsten Dakar Team. It is practically the same people on the team as before. The main mechanic is as in previous years, Thorsten Kaiser, who will have two assistants who will prepare the bike. A physical therapist will be with the team.

In Belgium, the trailers, are outfitted with spare pump parts, tires, clothing, bath, etc. for the Team to provide help at the end of the stage. The team has six motorcycle riders all together.

During the competition in Bosnia and Herzegovina, 29 July of this year, 2013 Sagmeister Gabor broke his shoulder. It was repaired with seven screws and a plate. In preparation for the upcoming 2014 Dakar, he aggravated his injury as it is not yet fully healed. Gabor's goal, as in previous years, is to reach the finish line in a better finishing order than last year.

Factory drivers are another story, they are untouchable, the first forty seats were reserved for them. They are expecting a competition with the private drivers, especially with the Slovene Miran, great friend and colleague from the team.

The biggest problem to Gabor, for all these years, is financing. With the closure of the financial structure, which was supported by the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia, Vojvodina government, the city of Subotica, firm Euro Euro Gas- Petrol from Subotica, firm SAT TRACT telecomunikations from Subotica ....

The journey starts in January of 2014, from the Belgrade airport Nikola Tesla, to a stop in Paris, then Madrid, then to Buenos Aires. On the road with him is a well-known sports journalist Predrag Pedja Milinković who has covered this event for several years. Predrag with colleagues from Slovenia will follow the competition in a rented Jeep which will be very difficult work given the terrain.

Dakar 2014 starts 5th of January in Argentina, then goes to Bolivia, ending on the 18 January in Chile.


All Cars • • Racing • • VINTAGE • • Shows • • Gallerys • • Contact

Scroll to Top